За вашата безопасност!

Неправилната употреба на пиротехнически изделия, може да бъде много опасно и да доведе до сериозни наравания или пожар.

За вашата безопасност, настоятелно ви молим да се запознаете с настоящите инструкции за употреба. Вижте видеото...Share |